ÇİĞ KÖFTENİN ORTAYA ÇIKIŞI

Blindiği gibi çiğköftenin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Halk arasında en çok bilinen rivayetlerden biri şu şekildedir. Hz. İbrahim peygamberliği döneminde halkın dilinde Nemrut olarak bilinen bir kral hüküm sürmektedir.

Zalim Kral olarak bilinen Nemrut’a Hz. İbrahim kendisine itaat etmez. Nemrut’un putlarının göstermelik olduğunu, herşeyi yaratan Allah’ın varlığına inanır. Gün geçtikçe bazı insanlar Hz. İbrahim’e inanmaya çalışır. Bunu tehlike olarak gören kral Nemrut, Hz. İbrahim’den kurtulmak için herkesi ibret olsun diye bir cehennem ateşi kurup Hz. İbrahim’i ateşe atmayı düşünür. Bütün halkı odun taşımaya çağırır. Evlerde yakılacak bir çöp bile bırakmaz. O günlerde bir avcı ava çıkar ve bir ceylan avlar.Avladğı ceylanı eve getirir. Fakat ateş yakmak yasaktır. Çocukları aç kalan evin hanımı avcının getirdiği ceylanın sinirsiz olan bütün bir kısmını alarak, o günün şartlarında iyice ezerek, bulgurla yoğurup, köfte haline getirir. Beraber yerler. Böylece başlayan çiğköfte kültürü günümüze kadar devam etmektedir.

Son otuz sene içerisinde Adıyaman iş adamları etsiz çiğ köfteyi bir sektör haline getirip, günümüzde büyük fabrikalar kurarak önce tüm Türkiye sonra bütün dünyada bir kültür haline getirdiler.

EZEL ÇİĞ KÖFTE GENEL BAŞKANI
SABRİ AZGIN